Lazer ve Göz İçi Lens

Lazer ve Göz İçi Lens

REFRAKTİF CERRAHİ HAKKINDA

Miyophipermetrop ve astigmatın tedavisinde kullanılan ve refraktif cerrahide bütün dünyada uygulanan en yaygın yöntem LAZER'dir. Lazer ameliyatına uygun olmayan gözler için kişiye özel göz içi lens değişimi ameliyatları uygulanmaktadır.

Kimler Lazer Ameliyatı Olabilir?
 • 18 yaşın üzerinde olan, gözlük veya lens kullananlar,
 • Göz dereceleri son 1 yılda 0,50 diyoptriden fazla değişmemiş olanlar,
 • - 10 diyoptriye kadar miyopisi olanlar,
 • - 6 diyoptriye kadar astigmatı, +4 diyoptriye kadar hipermetropisi olanlar,
 • Kornea dokusu kalınlığı yeterli olanlar,
 • Diyabet, romatizma gibi sistematik hastalığı bulunmayanlar,
 • Gözlerinde başka herhangi bir hastalık (kornea sivrileşmesi, göz tansiyonu vb.) bulunmayanlar,
 • Yapılacak ön muayene ve tetkikler neticesinde, göz yapısı ameliyata uygun bulunan kişiler lazerle tedavi edilebilmektedir.
DoktorÖz’de  Lazer Tedavisi

LASIK yöntemi, korneanın üst yüzeyinde ince bir tabakanın kesilerek kapakçık şeklinde açılması ve ortaya çıkan kornea yüzeyinde "excimer lazer" ile göz derecelerinin düzeltilmesi prensibine dayanır. DoktorÖz’de ameliyatlar, uzmanlık alanı lazer ile göz tedavileri olan doktorlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının Excimer Lazer ile tedavisi; tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980'li yılların başından itibaren bu güne kadar milyonlarca kişi, bu yöntem ile tedavi olmuştur. Tedavinin kullanılmaya başlandığı yıldan itibaren tüm dünyada 31,4 milyondan fazla kişi bu  yöntemle tedavi edilmiştir.

Lazer Hakkında Yanlış Bilinenler

Yanlış: Lazer tedavisi güvenirliği belli olmayan bir tedavidir.
Doğru: Lazer tedavisi FDA onaylı, güvenli bir teknolojidir.

Yanlış: Lazer tedavisi sonrasındaki 10 yıl içinde kör olunur.
Doğru: Lazer teknolojisi 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaktadır. Körlük riski bulunmamaktadır.

Yanlış: Lazer tedavisi sonrası katarakt ameliyatı olunmaz
Doğru: Lazer ameliyatı ileride göreceğiniz herhangi biz göz tedavisine (katarakt ameliyatı dahil) engel ya da sebep değildir.

Yanlış: Lazer tedavisi sadece miyop için yapılır. Astigmat ve hipermetrop gözlere lazer yapılmaz.
Doğru: Lazer ameliyatı 1 ile 10 derece arası miyop, 1 ile 7 derece arası hipermetrop ve astigmat rahatsızlığı olan ve lazere uygun bulunan gözlere uygulanabiliyor.

Yanlış: Lazer tedavisi sadece bir kere yapılabilir. Gelecekte göz numarası artarsa asla tedavi yapılamaz.
Doğru: Lazer tedavisi, eğer göz yapınız uygunsa, ikinci bir kez uygulanabilir.

Yanlış: Lazer tedavisinde retina tabakası zarar görür.
Doğru: Lazer tedavisi gözün kornea tabakasına uygulanır. Retinanın hasar görmesi söz konusu değildir.

Yanlış: Lazer sonrasında renk körlüğü oluşur.
Doğru: Lazer sonrası renk körlüğü oluşması mümkün değildir.

Yanlış: Lazer tedavisi ağrılı ve kanamalı bir tedavidir.
Doğru: Lazer tedavisi gözün damarsız olan kornea kısma uygulandığı için kanamalı ve açık bir tedavi değildir. Lazer tedavisi sırasında damlalı anestezi uygulandığı için ağrı ve acı hissedilmez

Yanlış: Lazer tedavisi sonrasında ömür boyu göz damlası kullanılması gerekmektedir.
Doğru: Lazer tedavisi sonrasında ilk birkaç ay göz damlası kullanılması gerekmektedir. Ancak ömür boyu göz damlası kullanılmamaktadır.

Lazer ameliyatı olacağınız hastanede nelere dikkat etmelisiniz?
 • Hekimin deneyimi ve lazer konusundaki uzmanlığı
 • Lazer tedavi ve tetkik proseslerinin tam olması
 • Ameliyat sırasında kullanılan sarf malzemelerin tek kullanımlık olması

 

SMILE LAZER / RELEX

Miyop ve astigmat tedavisinde kişiye özel bıçaksız SMILE lazer yöntemi ile miyopta -10 numaraya kadar, astigmatta -5 numaraya kadar tedavi edilebilme imkanı sağlayan lazer teknoloji yöntemidir. Darbeye ve basınca maruz kalma riski bulunan sporcu ve meslek grupları için uygun bir tedavi yöntemidir.

SMILE Lazer Yönteminin Özellikleri:
 • Miyopta -10, astigmatta -5 numaraya kadar tedavi
 • Kornea biyomekaniğinde koruma
 • İnce kornea yapısına uygunluk
 • Kapalı cerrahi tekniği ile kesisiz operasyon
 • Tek aşamalı ameliyat

 

 

SMILE Lazer Tedavi Yönteminin Aşamaları:
 • Zeiss Visumax Femtosaniye teknolojisi ile gözün ön tabakası (kornea) içerisinde tek adımda ince bir lentikül (disk şeklinde doku) oluşturulur.
 • Cerrah, oluşturulan lentikülü korneada açılan 2.0 mm’lik açıklıktan kornea dışına çıkarır. Herhangi bir flap (kapakçık) kesmeye gerek yoktur.
 • Göz içerisinde oluşturulan lentitkülün çıkarılması sonucu korneanın şekli değiştirilerek gözdeki kırma kusuru düzeltilir. Herhangi bir flap oluşturulmaması sebebi ile kornea biyomekaniği daha az etkilenir.

 

 

İLASIK (İDESİGN WAVEFRONT)

iLASIK; lazer teknolojisi Intralase Bıçaksız Lazer, kişiye özel tedavi Wavefront ve göz tanıma sisteminin kombinasyonudur. iLASIK tamamen kişiye özeldir. Her şey kişisel görüş kalitesini temel alarak yapılmaktadır.

iLASIK uygulamasındaki ilk aşama "Kişiye Özel Tedavi Wavescan™" teknolojisini de içeren bazı testler sonucu görüşünüzün karakteristik özeliklerini belirlemektir. Wavescan sistemi görme kusurlarınızın 3 boyutlu haritasını çıkarır. Daha sonra kişiye özel tedavi (Advanced CustomVue™) işlemi ile bu haritadan alınan dijital bilgiler kullanılır.

Wavefront

Göze bir ışık demetinin gönderilmesi ile retina tabakasında elde edilen görüntünün değerlendirilerek program belirlenir. Özellikle gece görme problemi olan veya göz bebekleri büyük olan hastalarda lazer sonrası ışık çevresinde saçılma, dağılma ve gölgelenme olmaması için tercih edilen bir yöntemdir. Özel Wavefront analiz cihazlarıyla yapılan değerlendirmeden sonra operasyon kararı verilir.

iDesign Wavefront

Wavefront teknolojisi ile kısa sürede 5 farklı ölçüm yapılabilmektedir. Otorefraktometre, keratometre, topografi, aberrometre ve pupilometre cihazlarıyla yapılan 5 farklı ölçüm tek cihazla yapılarak elde edilen verilerle kişiye özel tedavi sunulmaktadır. iDesign Wavefront teknolojisi ile detaylı kornea analizi yapılabilmekte ve gözün kırma kusurları tespit edilebilmektedir.

iLASIK Tedavi Aşamaları

İlk aşamada Wavescan teknolojisi ile kişisel görüş profili hazırlanır.

Daha sonra femtosaniye ile bıçak kullanılmadan kornea kesisi oluşturulur. Artık görüş, iLASIK uygulaması çerçevesinde düzeltilebilir.

Göze yollanan ışıktan yansıyan bilgiler özel bir kamerayla algılanır. Bu bilgiler lazere gönderilerek planlanan tedavi uygulanır. Kişiye özel tedavi (Advanced CustomVue™) uygulamasının tercih edilme sebeplerinden biri de Wavefront aberometresinde üç boyutlu görme haritasının çıkartılabilmesidir.

Lazer tedavisinde, cihazın gözün planlanan noktasına atış yapması çok önemlidir.

Bu yüzden cihaz ile gözün arasında dijital bir kilitleme sistemi (eye tracker) olması gerekir.

Wavefront tedavisinde ölçümler otururken, operasyon ise yatar pozisyonda gerçekleşir. Bu pozisyondayken gözde küçük bir dönme hareketi oluşabilir. Kişinin iris tabakası lazer cihazı tarafından algılanarak gözdeki kendi ekseni etrafındaki hareketleri takip edebilmektedir.

 

 

 

FEMTOSANİYE LAZER (INTRALASE)

Femtosaniye Lazer; miyop, hipermetrop, astigmat gibi kırma kusurlarının refraktif cerrahi ile tedavisinde kullanılan yeni bir lazer teknolojisidir. Femtosaniye, bilgisayar kontrolünde lazerle ameliyatın başarısını etkileyen en önemli aşaması olan korneada ince bir kesi ile kapakçık açılmasıyla (flap) istenilen düzeyde ve lazer ışınlarıyla bıçaksız olarak oluşturulmasını sağlar. Kesinin bıçak yerine lazer ışığı ile oluşturulması, riski aza indirmektedir. Femtosaniye lazer kişiye özel kesi oluşturma imkanı sağlayarak ameliyat başarısını artırmaktadır. Kornea özellikleri nedeniyle bazı hastalara femtosaniye ile korneada kesi oluşturma yöntemi doktorlarımızca özellikle önerilmektedir.

Bıçaklı Lazer ile;
 • Planlanamayan cerrahi sonuçları, flap yırtıkları
 • İnce kornea yapısı olan kişilerde yüksek risk
 • Göz numarası yüksek kişilere tedavinin uygulanamaması
 • Kuru göz oluşumunda daha yüksek risk
Bıçaksız Femtosaniye Lazer ile;
 • İnce kornea yapısı olanlarda planlanan kalınlıkta flap oluşturma olanağı
 • Göz numarası yüksek kişilerde lazer olma imkanı
 • Operasyon sonrası göz kuruluğu oluşumunda daha düşük risk

 

PRK / LASEK

PRK

PRK (Photorefraktif Keratektomi), Lasik gibi kırma kusurunu düzeltici bir tedavi yöntemidir. Halen en yaygın şekilde kullanılan lasik tekniğinden farklı olarak PRK yönteminde, korneada kesi ile ince tabaka (flap) oluşturulmaz, lazer doğrudan dış yüzeyden başlar. PRK operasyonu korneanın en üstündeki epitel olarak adlandırılan ince canlı doku sıyrılarak alttaki dokuya Excimer Lazer’in uygulanması işlemidir. Operasyonun bitiminde kornea yüzeyini koruyucu olması amacı ile birkaç gün için göze şeffaf ve numarasız kontakt lens takılır. İyi görmeyi kazanma süreci Lasik’e göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası yaklaşık 2–4 gün ağrılı ve rahatsız edici geçer, nedeni ise epitel dokunun iyileşmesinin bu sürede tamamlanmasıdır.

LASEK

Lasek, gözdeki epitel dokunun alkol yardımı ile kaldırılması prensibine dayanır. Lazer uygulandıktan sonra epitel yerine geri yayılır. Bu iki yüzey yönteminde güvenli sonuçlar alınmakla birlikte, hastalarda 2 -3 gün süresince yanma, batma, sulanma olabilmektedir. Ortalama 1 hafta-10 gün içinde görme netleşmektedir.

PRK ve LASEK yöntemlerinin özellikleri
 • Göz derecesi küçük olduğu halde (3 dereceye kadar miyop ve astigmatlarda), kornea kalınlığı Lasik olmaya uygun olmayan bazı göz yapılarında tavsiye edilir.
 • Göz, Lasik yönteminde olduğu gibi sadece damla ile uyuşturulur.
 • Operasyon esnasında hasta ağrı duymaz.
 • Epitelin kendisini toparlaması ve gözü korumak amacı ile kontakt lens takılır ve operasyondan 3–4 gün sonra doktor kontrolünde çıkarılır.

 

FAKİK LENS TEDAVİSİ

Fakik göz ici lens refraksiyon tedavisinde alternatif olarak güçlü seçeneklerden biri olup tüm refraksiyonlar “hipermetrop, hipermetrop astigmat, miyop ve miyop astigmat“  göz kırılma kusurlarında uygulanan bir tedavi yöntemidir. Lazer ameliyatlarından farkı, uygulamanın geri dönüşümlü olabilmesi ve yüksek miyop ve hipermetrop olan kişilere de uygulanabilir olmasıdır. DoktorÖz’de Fakik lens ameliyatı, ilgili branş hekimleri tarafından gözün içerisine yapay ve numaralı bir lens yerleştirilmesi prensibine dayanarak yapılmaktadır.

Fakik Lens Tedavisi İle;

 • 0,5 diyoptriden 20 diyoptriye kadar miyoplar
 • 0,5 diyoptriden 6 diyoptriye kadar miyop astigmatlar
 • 5 diyoptriden 10 diyoptriye kadar hipermetrop
 • 5 diyoptriden 6 diyoptriye kadar hipermetrop astigmatlar

tedavi edilebilmektedir.

Fakik Lens Kimlere yapılabilir?

Fakik lens ameliyatı 18 yaşından büyük olup son iki yıl içerisinde hiç ilerleme yoksa,  gözünde glokom (göz tansiyonu), retina hastalıkları ve kataraktı olmayan kişilere uygulanabilir. Bu tedavinin kişinin göz yapısına uygun olup olmadığının kesin kararı, yapılacak detaylı göz muayenesi ve kornea dokusunun özel tetkiklerle incelenmesi sonucunda belirlenir.

Fakik Lens Ameliyat Tekniği

Fakik lens ameliyatı bir göz için yaklaşık 5 dakika sürer ve hasta genel anestezi altında olduğundan hiçbir şey hissetmez. Bandaja gerek yoktur.

Gözün içerisine yerleştirilen lens saydamdır ve göz dokusuyla uyumlu bir şekilde tüm süreçler ideal olarak gerçekleşirse ömür boyu sorun çıkarmadan kalacak tıbbi bir malzemedir. Göze yerleştirilen bu lensler ameliyat sonrası dışarıdan bakıldığında görülemez ve lensin gözdeki varlığı hasta tarafından hissedilmez.

Fakik lens tedavisiyle göz içine yerleştirilen bu lens, hastanın isteği doğrultusunda geri çıkartılabilmekte ve hastaya uygun tedavi yöntemlerinden yararlanabilme olanağı sağlamaktadır.

 

GÖZ İÇİ LENS TEDAVİSİ

Gözlüklerinden kurtulmak isteyen ancak lazer tedavisine uygun olmayan hastalar, hekimin önerisi varsa detaylı bir muayene sonucunda göz içi mercek operasyonları seçeneğinden yararlanabilirler. Bu teknikte göze 3 mm’den küçük bir kesiden girilir, lensin zarı yuvarlak olarak çıkarılır. Göz merceği ultrason dalgaları veren bir cihaz ile sıvılaştırılarak emilir, yerine katlanabilir yeni göz merceği yerleştirilir. Bu yönteme Clear (şeffaf) lens değişimi denilmektedir. Lens, 3mm'lik kesiden gözün içine sokularak yerleştirildikten sonra, vücut ısısıyla normal şeklini almaktadır.Bu tedavi yönteminde gözün içindeki mercek alınıp yerine birden fazla odak kabiliyeti olan mercek konulmaktadır. Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı, bir kısmı da yakını görmeyi sağlar.

Bu tedavi için hasta seçimi çok önemlidir. Hasta için uzağı mı yoksa yakını mı görmenin daha önemli olduğuna dikkat edilmelidir. Hasta seçiminde diğer önemli bir konu ise hastanın pupil boyutlarıdır. Tedavinin kendisinin aynı zamanda bir katarakt ameliyatı olması sebebiyle aynı seansta hastanın hem kataraktının tedavi edilmesi hem de göz içine konulacak merceğin özelliği ile uzak ve yakın görme problemine çözüm bulması uygun vakalarda mümkün olabilmektedir.

Hastanın öncelikle detaylı bir göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir. Her hastanın gözü bu tip bir ameliyata uygun olmayabilir. Kataraktı olan hastaların mesleki konumu, yaşı, sosyal aktivitesi, okuma alışkanlığı, entelektüel düzeyi de hasta seçiminde önem taşımaktadır. Uygun hasta seçimi, uygun teknik, ameliyatın gerçekleştirildiği kurumun ve hekimin tecrübesi ve tabiî ki doğru mercek seçimiyle yapılacak bu ameliyatlarda tedavi başarısı mümkündür.

Ameliyat sonrasında görme 1-2 gün içinde normal seviyesine ulaşır. Bu yöntem ile uzak, yakın ve astigmat şikayetleri tedavi edilebilir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

- Lazer olunca gözüm sıfırlanacak mı? Göz değerlerim lazerden sonra tekrarlar mı?
Lazerde gözlüklerle görebildiğiniz kadarını gözlüksüz görmeniz amaçlanmaktadır. 0,5 ve altındaki numaralar gözlüksüzlük değerleridir ve başarılı olarak algılanır. Lazer, numaralar henüz ilerlerken yapılırsa tekrar gözlük kullanmak durumunda kalınabilir. Bu yüzden numaraların en az 1 yıldır artmıyor olması gereklidir. Lazerden sonra miyoplar %95, hipermetroplar %70 oranında gözlüksüz kalırlar.

- Lazer olan kişi katarakt ameliyatı olabilir mi?
Lazer ameliyatı gelecekte olacağınız herhangi biz göz tedavisine (katarakt dahil) engel ya da sebep değildir.

- Lazer çeşitleri neye göre değişiyor? Hangi lazerin bana uygun olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Lazer operasyonları kişinin göz yapısına ve numaralarına göre belirlenir. Lazer öncesi yapılan tetkikler sonucunda lazere uygun bulunan kişiler, göz yapılarının uygun olduğu lazer tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilir.

- Lazer ameliyatı ne kadar sürüyor?
Lazer ameliyatı yaklaşık 5-10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

- Lazer ameliyatı kanamalı bir ameliyat mıdır?
Lazer tedavisi gözün damarsız bir dokusu olan korneaya yapıldığı için kanamalı bir ameliyat değildir. Lazer tedavisi damla anestezisi altında yapılır.

- Lazer ameliyatı sonrasında ağrı sızı oluyor mu?
Intralase-LASIK ve LASIK gibi ilk aşamada korneada kapakçık (flap) oluşturularak yapılan lazer ameliyatlarının sonrasında 6 saat kadar ağrı, batma, sulanma olabilir. LASEK, PRK gibi göz yüzeyinin soyulması sonrasında yapılan lazerden sonra 2-3 gün ağrı çekilebilir. Bu ağrının az hissedilmesi için lazer sonrasında göze koruyucu kontakt lens uygulanabilir.

- Lazer olanlarda göz kuruluğu olduğu söyleniyor doğru mu?
Lazer sonrasında belirli bir süre göz kuruluğu problemi yaşanabilir. Suni gözyaşı damlaları kullanılarak bu durum kontrol altına alınır. Zamanla damlaya duyulan ihtiyaç kalkar.

- Göz değerlerim düşük, lazer olabilir miyim?
Gözlük ihtiyacı hisseden ve gözlük kullanmak istemeyen her numaraya, göz yapısı uygunsa lazer yapılabilir.

- Astigmat lazerle kaybolmuyor, doğru mu?
Lazer tedavisi, miyop ve hipermetrop ile birlikte astigmatı da ortadan kaldırmak için yapılır.

- Tedavi Sonrası Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

 • Tedavi sonrası gözlerin bandajla kapatılması gerekmez.
 • Tedavi sonrası verilen damlaların özenle ve doktorun verdiği reçeteye uygun olarak kullanılması gerekir.
 • İlk 24 saat süresince tedavi edilen gözle oynanmaması ve banyo yapılmaması önemli bir detaydır.
 • 24 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz.
 • İlk birkaç saat boyunca yaşanacak hafif bir batma hissi ve sulanma şikâyeti normaldir.
 • Tedavi sonrası belli aralıklarla yapılacak doktor kontrolüne gitmekte yarar vardır.

 

- Tedaviden Sonra Günlük Yaşama Ne Zaman Geçilebilir?
Genellikle ertesi gün işe gidilebilir. İlaçlarınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde düzenli kullanmanız ameliyatın kendisi kadar önemlidir. Güneş ışınları rahatsız edebileceğinden güneş gözlüğü takmanızı öneririz. Yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, aerobik yapmak gibi tüm spor ve sosyal faaliyetlerinizi yapabilirsiniz. Uçağa binebilirsiniz. Fakat enfeksiyondan korunmak için yaklaşık 20 gün boyunca havuza veya denize girilmemelidir. Birinci aydan sonra arzu ederseniz, kozmetik amaçlı renkli lensleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

- İkinci Kez Lazer Ameliyatı Yapılabilir mi?
Lazer tedavisinde hedef göz derecelerini + / - 0,50 mertebesine getirmektir. İlk operasyondan en az 6 ay sonra yapılan kontrolde gözünüzde numara kaldığı tespit edilirse, tüm muayene ve tetkikler tekrarlanır.

Kornea kalınlığının ve uygulanacak numaranın ikinci bir lazer operasyonuna uygun olup olmadığı Pakimetre, Orbscan ve Topolazer ile değerlendirilir. Eğer uygunsa; birinci operasyon bilgileri ışığında eski kapakçık tekrar kesilmeden yeniden kaldırılarak ikinci lazer operasyonu yapılabilir. Tedavinin bu şekilde tekrarlanmasında hiçbir sakınca yoktur.

 

Paylaş:

Yorum Yap

ADRES

Sahabiye Mh. Mete Cad. No:9 Kocasinan / Kayseri

TELEFON

+90 (352) 333 77 71

ONLINE

www.doktorozgoz.com

MAİL

info@doktorozgoz.com