Göz Tembelliği

Göz Tembelliği

GÖZ TEMBELLİĞİ HAKKINDA

Göz tembelliği gözde ve göz sinirinde yapısal hiçbir bozukluk olmamasına rağmen bir gözün diğer göze oranla veya her iki gözün normal sınırlara oranla daha düşük görme kapasitesinin olmasıdır. Görme doğumdan itibaren öğrenilen bir duyudur. Beynimiz geliştiği sürece görmemiz de gelişir ve daha ayrıntılı görmeyi öğreniriz. Eğer bu dönemde görmemizi engelleyen bir durum oluşursa örneğin bir gözde diğerine göre daha yüksek bir numara olur ise o tarafta görme daha bulanık öğrenilir ve o göz tembel kalır.

Göz Tembelliğinin Nedenleri
 • Kırma kusuru:Bir gözde diğer göze oranla daha yüksek bir kırma kusurunun olması veya her iki gözde yüksek kırma kusurunun olması
 • Şaşılık:Tek gözde kayma
 • Diğer göz hastalıkları:Görmeyi engelleyen katarakt, korneada leke, göz kapağında göz bebeğini kapayan düşüklük

 

GÖZ TEMBELLİĞİ TEŞHİSİ

Göz tembelliği ebeveynler tarafından tespit edilememektedir. Özellikle kırma kusuruna bağlı bir göz tembelliğinde kayma yok ise aile fark edemeyebilir. Ancak detaylı göz muayenesinde hekim tarafından tespit edilebilmektedir.

Göz tembelliği her yaşta görülebilir.

Göz muayenesinin belli bir yaşı yoktur. Şikayeti olan kişi hangi yaşta olursa olsun muayene edilebilir. Erken tespit edilen göz tembelliğinde tedavinin başarı oranı çok daha fazladır. Bu nedenle bebeklerde veya çocukların, hiçbir problem görülmese bile, 1-3 yaşlarına kadar en az bir defa göz muayenesindengeçmiş olmaları gerekir

 

GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİ

Erken teşhis edilen göz tembelliğinin tedavinin başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Gözlük ihtiyacı var ise gözlük verilir ve  iyi gören göz belirli zamanlarda kapatılarak tembel göz çalıştırılır. Göz tembelliğinin tedavisinde cerrahinin yeri yoktur. Hastanemizde görsel terapi merkezimizde bu hastalar ortoptik uygulamalar adı verilen göz egzersizleriyle de tedavi edilmektedir.

Göz Tembelliğinin Tedavisinde Beslenmenin Yeri

Göz tembelliğinin temel tedavisi, hastanın uygun numaradaki gözlüğünü takıp iyi gören gözün kapatılması ve tembel olan gözün görmeye zorlanmasıdır. Alınan vitaminler direkt olarak tedaviye etki etmemektedir.

İlk 10 Yaş

Göz tembelliği tedavisinde ilk 10 yaş tabii ki daha avantajlıdır ve görme artışı daha kolay sağlanır.

 • Kapama Tekniği

Kapama tedavisi sağlam ve iyi gören gözün kapatılarak zayıf gözün çalıştırılması prensibine dayanır. Hastanın yaşı ve tembelliğin düzeyine göre kapama yapılacak süre belirlenir. Elbette yaş ne kadar küçük ise kapama yapılacak süre o kadar az olacaktır ve tedavinin devam edeceği zaman dilimi kısalacaktır.

 • Ortoptik Tedavi

Ortoptik tedaviler hastane içinde uygulanan çalışmalardır ve bir anlamda gözün fizik tedavileridir. Hastanemizde ortoptik tedavilerimiz görsel terapi merkezimizde uygulanmaktadır. Ortoptik tedavidekapamaya ilave olarak gözü çalıştırıcı uygulamalar yapılır. Bu uygulamalara CAM tedavisi de dahildir. Seanslar ortalama 40 dakika sürer.

 • Bilgisayar Programları

Genel olarak 4,5-5 yaşlarından sonra uygulanabilir. Kapama tedavisine yardımcı olacak şekilde tasarlanmış yaklaşık 11 farklı oyundan oluşan interaktif bir çalışma programıdır. Amaç tembel gözün görme kapasitesini ve kalitesini artırmaktır. Evde uygulanır ve hasta aylık görme kontrolüne çağrılır. Program 150 seanstan oluşur ve yaklaşık 5 ay sürer.

 • CAM Tedavisi

Özel bir cihaz yardımıyla hastanede yaklaşık 10 seanslık programlar şeklinde uygulanan bir yöntemdir. Cerrahi girişimi ya da ilaç kullanımını gerektirmez, her seans yaklaşık 30 dakika kadar sürer.

 • Görsel Terapi Uygulamaları

Bu tedavi yöntemi gözün derinlik hissi kazanması için yapılan egzersizler bütünüdür. Özel aletlerle ve görüntü teknikleri ile yapılan çalışmalara dayanan bu yöntemde, hastada ne iyileştirilmek isteniyorsa ona göre tedavi belirlenir ve uygulanır. Örneğin, üç boyutlu görme ve derinlik hissi kazandırılmak istenen bir hasta bu hedefe yönelik özel görüntü teknikleri ile çalıştırılır veya hastanın tembel olan her iki gözünün performansı arttırılmak isteniyor ise buna özel farklı egzersizler verilir.

Doğuştan veya felç nedeniyle gelişen şaşılıkgöz tembelliği ya da beyin felcine bağlı problem yaşayan kimselere uygulanan ve kişiye özel belirlenen tedavi yöntemlerinden oluşan, Amerika’da geliştirilmiş ve uygulanmakta olan “vision therapy” tedavi zinciridir. Bu tedavi zincirinde temel prensip beyine görmeyi yeniden öğretmektir;

 • Görme seviyesini geliştirilir.
 • İki gözün birbiriyle ve beyinle koordinasyonu geliştirilir.
10 Yaş Sonrası

Neurovision™ Tedavisi

Neurovision™ ile göz tembelliği tedavisi bilgisayar sistemine yüklenen bir program ile doktor kontrolünde yapılmaktadır. Göz yapısı uygun bulunan 10 - 55 yaş arasındaki kişilere uygulanan bu tedavide, bilgisayar teknolojisi ile beyine görme yeniden öğretilmekte ve bu yöntemle görmede artış sağlanması hedeflenmektedir.

Görsel Terapi Uygulamaları

Herhangi bir nedenden ötürü 3 boyutlu algılaması zayıf olan veya hiç olmayan hastalar ‘vision therapy’ cihazları, egzersizleri ve yöntemleri kullanılarak tedavi edilmektedir. Yapılan bu tedavi sistemi göz kaslarını güçlendirmez ancak iki gözün aynı anda kullanılması ve uyumluluk esnekliğini geliştirip beyinle daha koordineli ve hızlı şekilde çalışmalarını sağlar. Böylece iki göz de kapasitesinin üzerine çıkarak çalışmış duruma gelir.

 

GÖRSEL TERAPİ UYGULAMALARI

Görsel Terapi Merkezi ile herhangi bir nedenden ötürü 3 boyutlu algılaması zayıf olan veya hiç olmayan hastalar tedavi edilebilmektedir.  Yıllardır Amerika’da geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılan ‘vision therapy’ cihazları, egzersizleri ve yöntemleri kullanılarak yapılan bu tedavi sistemi göz kaslarını güçlendirmez ancak iki gözün aynı anda kullanılması ve uyumluluk esnekliğini geliştirip beyinle daha koordineli ve hızlı şekilde çalışmalarını sağlar. Beyin-kas uyumluluğu sağlandıktan sonra, algılama egzersizleri beynin gözlerden gelen resimleri daha ince ve detaylı şekilde birleştirip 3 boyutlualgılamayı gerçekleştirmesini sağlar. Böylece iki göz senkronize çalışmış duruma gelir.

Görsel Terapi Uygulaması Hangi Şikayetlerde Uygulanır?
 • Göz tembelliği olanlara
 • Doğuştan veya felç nedeniyle gelişen şaşılık problemi olanlara
 • Beyin felcine bağlı görme alanında daralma yaşayanlara
 • Okuma zorluğu yaşayanlara
 • Öğrenme zorluğu olan kişilere
 • 3 boyutlu görüşte problem yaşayanlara
 • Sports Vision: Sporcular için özel programlar
Görsel Terapi Tedavisi Sonuçları
 • Gözde kayma derecelerinde azalma
 • Yön becerilerinin artması
 • Görme düzeyinin artması
 • Okuma becerisinin iyileşmesi ve gelişmesi
 • Konsantrasyon süresinin ve görsel dikkatin artması
 • Görme hassasiyetinin artması
 • Yaşam kalitesinin artması
 • Baş ağrısı şikayetlerinin azalması
 • Fiziksel aktivitenin rahatlaması
 • Sporcularda performans artışı

 

GÖZ TEMBELLİĞİNDE NEUROVİSİON

Neurovision™ Tedavisi Kimlere Uygulanır?

Hastanın tedavi için uygun olup olmadığı ayrıntılı muayene sonucu belirlenir.

10-55 yaş arası, görme düzeyi %15-20’nin üzerinde olan ve kayma düzeyi 8 prizmanın altında olan ve gözde görmeyi engelleyecek başka bir patolojisi olmayan hastalar tedaviye uygun olarak kabul edilir.

Neurovision™ Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Tedaviye uygun olduğu belirlenen hastanın ilk seansı, doktoru tarafından hastanede yapılır. Tedavi yaklaşık 40 seanstan oluşmakta ve her seans yaklaşık 30-40 dakika sürmektedir. Hastanede göz doktoru tarafından uygulanan ilk seanstan sonra tedavinin geri kalan kısmını kişi, kendisine verilen bilgisayar programı sayesinde, evde veya uygun ortam yaratılabilirse iş yerinde uygulayabilir. Neurovision™ uygulamasına başlandıktan 1-2 seans sonra hastanın görüş seviyesi program tarafından algılanır ve bilgisayara kaydedilen bu verilere göre her seanstan sonra hastaya özel çalışma oluşturulur. Kişi bu çalışmaları uygulamaya başlar. Aylık kontrolden sonra doktor tarafından sisteme girilen görsel keskinlik ve kontrast duyarlılık bilgileri, kişiye özel tedavi sürecinin gelişiminin tespitini sağlamaktadır.

Neurovision™ Tedavisinde Başarı

Tedavinin başarısı için seansların haftada 3 gün (birer gün ara ile), 40’ar dakika olmak üzere düzenli olarak uygulanması gerekmektedir.

Hastanın tedavi gelişimini görebilmek için 5’inci, 10’uncu, 20’inci ve 40’ıncı seanslardan sonra doktor kontrolü gereklidir. Düzenli seanslar ve doktor kontrolleri sayesinde 3 – 4 ay içinde tedaviden sonuç alınabilmektedir.

Neurovision™ Tedavisi Özellikleri
 • 10-55 yaş arası kişilerde göz tembelliği tedavisi için uygulanan bir yöntemdir.
 • Ameliyatsız ve ilaçsız bir tedavi şeklidir.
 • Hasta için yan etkisi yoktur ve herhangi bir risk içermez.
 • Amerikan FDA (Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) onaylı bir yöntemdir.
 • Uygulamanın büyük bir kısmı evde gerçekleştirilebilmektedir.

 

Paylaş:

Yorum Yap

ADRES

Sahabiye Mh. Mete Cad. No:9 Kocasinan / Kayseri

TELEFON

+90 (352) 333 77 71

ONLINE

www.doktorozgoz.com

MAİL

info@doktorozgoz.com